Lunch Menu 

11:30 am to 3:30 pm

Tuesday, Wednesday & Thursday 

©2010 by Merilu Pizza Al Metro

  • Yelp - Black Circle
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White TripAdvisor Icon